CORONA MAATREGELEN

U zult begrijpen dat de uitbraak van het Corona virus ook zijn weerslag heeft op de activiteiten binnen het Gemeenschapshuis. Wij hanteren dan ook strenge regels om het risico op verspreiding tegen te gaan.

Dit houdt het volgende in:

  • Wanneer  je verkouden bent, hoest, koorts of luchtwegklachten hebt, of een van jouw familieleden of huisgenoten heeft één of meerdere van de bovengenoemde klachten, blijf dan thuis.
  • In de hal en in de gangen is een mondkapje verplicht vanaf 13 jaar
  • Handen wassen bij binnenkomst
  • De docent of leiding van de activiteiten controleert het bovenstaande bij de buitendeur bij elke deelnemer. Wanneer een van de bovengenoemde klachten wordt geconstateerd wordt de toegang geweigerd.
  • Iedereen houdt  minimaal 1.50 meter afstand van elkaar.
  • Er mag maximaal 1 persoon tegelijkertijd  in de toiletruimte zijn.
  • Je laat van te voren weten dat je komt.

Er mogen maximaal 30 bezoekers tegelijk binnen het Gemeenschapshuis aanwezig zijn.